Jak zainstalować Docker Compose na Debianie 10

docker linux debian docker-compose

Docker Compose jest narzędziem do definiowania i uruchamiania wielu kontenerów jednocześnie. Dzięki temu w jednym pliku YAML możemy zdefiniować wszystkie potrzebne usługi i powiązać je ze sobą.

Wymagane zależności

Jedynym warunkiem jaki należy spełnić przed instalacją Docker Compose jest zainstalowany Docker

Instalacja Docker Compose

Docker Compose jest dostępny w repozytorium Debian 10, więc jego instalacja z tego źródła jest bardzo prosta:

sudo apt install docker-compose

Po zainstalowaniu sprawdzamy, czy paczka dodała się poprawnie używając komendy:

docker-compose --version

Wynik powinien wyglądać tak:

docker-compose version 1.25.0, build unknown

Zaletą instalacji Docker Compose z repozytorium Debiana jest szybkość instalacji i brak dodatkowych kroków. Wadą jest niższa wersja niż ta, którą można znaleźć na oficjalnym GitHubie Docker Compose. Dla osób, które chcą mieć paczkę w najnowszej wersji zamieszczam instrukcję jak tego dokonać:

Pobieramy pliki binarne Docker Compose do ścieżki /usr/local/bin:

sudo curl -L https://github.com/docker/compose/releases/download/1.29.2/docker-compose-`uname -s`-`uname -m` -o /usr/local/bin/docker-compose

Następnie zmieniamy uprawnienia do wykonywania pliku:

sudo chmod +x /usr/local/bin/docker-compose

Sprawdzamy, czy instalacja przebiegła poprawnie:

docker-compose --version

Polecenie powinno nam zwrócić:

docker-compose version 1.29.2, build unknown

Previous Post Next Post

Blog Comments powered by Disqus.