Docker Compose jest narzędziem do definiowania i uruchamiania wielu kontenerów jednocześnie. Dzięki temu w jednym pliku YAML możemy zdefiniować wszystkie potrzebne usługi i powiązać je ze sobą.