Usługa przesyłania dalej (DNS Forwarder) w Windows Server pozwala przekierować zapytania DNS, których serwer nie może rozwiązać, na inne serwery DNS.